Thuận Phước chấp nhận hình thức thanh toán tiền mặt & thanh toán chuyển khoản.

Với khách hàng văn phòng Thuận Phước cho phép khách hàng thanh toán chậm nhất sau 90 kể từ ngày nhận được hóa đơn.